Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.
Inne w tym dziale: Opowieści Piękne myśli i sentencje Powieści Droga Twojego Rozwoju Drogowskazy Retoryka Nowy Testament Człowiek i człowieczeństwo Stowarzyszenie umarłych poetów Śmierć Wiersze

Droga Twojego Rozwoju

To właśnie to, co czytasz, kiedy nie musisz, decyduje o tym, kim będziesz, kiedy nie będziesz w stanie temu zaradzić. Charles Francis Potter

Problemy i ich rozwiązania:

Problemy i ich rozwiązania

Rozwój samego siebie wymaga pracy. W Gavagai.pl istnieje już podobny tekstale dotyczy on spraw obrony przed manipulacją. Należy go także przeczytać. O ile jest on sposobem otwarcia oczu, to słowa poniżej pomogą w podjęciu SKUTECZNEGO działania.

Poniżej znajdziesz kilka prawd, które pozwolą ci bardziej świadomie decydować o własnym losie i poczynaniach. Pozwolą ci zrozumieć, co w tobie jest tobą, a co sztucznym tworem, stworzonym w twoim umyśle przez ludzi, którzy chcą wychować sobie posłusznych wykonawcównazywa się takie twory „wirusami umysłu” , a są opisane świetnie w książce Michaela Brodiego „Wirus umysłu” . Wszystkie poniższe wypunktowane tematy przeplatają się i przenikają, tworząc jedną całość bez wyraźnych naturalnych podziałów.

1. Unikaj przyjaciół, którzy nie są tacy jak ty.

W oryginale: 無友不如己者 Konfucjusz

Wszyscy ludzie mają bardzo wielką potrzebę konformizmu, czyli upodabniania się do osób w najbliższym otoczeniu. Może to być grupa kolegów z klasy, czy partia polityczna albo grupa wyznaniowa. Wchodząc do grupy zyskujemy poczucie przynależności, ale tracimy wolność i niezależność sądów. Jest to nieuniknione. To tak jak grawitacjamożesz ja wykorzystać, ale nie możesz wyłączyć, a zwłaszcza ignorować.

Salomon Asch, Eksperyment z długościami odcinków

Proces kopiowania zachowań otoczenia pokazał w sowim eksperymencie psycholog amerykański- Salomon Asch. Doświadczenie zaprojektowano w następujący sposób: grupom studentów, złożonych z siedmiu, ośmiu lub dziewięciu osób, pośród których tylko jedna była badana, reszta zaś była podstawiona. Eksperymentator pokazywał każdemu dwie plansze. Na pierwszej znajdowała się pojedyncza linia, na drugiej zaś trzy linie zaopatrzone w kolejne numery (1, 2, 3). Następnie poproszono, by każdy ocenił, która z trzech linii na drugiej planszy jest najbardziej zbliżona długością do linii z pierwszej planszy i dopiero potem głośno wypowiedział swoją opinię.

Długość odcinków była tak zróżnicowana, że w normalnych warunkach udzielenie poprawnej odpowiedzi było bardzo proste. Kiedy sytuacja zaczyna wydawać się nudna, a odpowiedzi proste i gdy eksperymentator pokazuje kolejna serię planszy nagle jeden z uczestników podaje błędną odpowiedź. Wtedy osoba badana myśli, że pewnie się pomylił lub, że jest zmęczony. Jednak gdy pozostali wskazują na tę samą linię zaczyna zastanawiać się czy to przypadkiem on nie jest w błędzie. Asch stworzył taką sytuację, by można było stwierdzić, czy ludzie zachowają się konformistycznie nawet wtedy, gdy poprawna odpowiedź jest zupełnie oczywista. Inni uczestnicy eksperymentu byli w rzeczywistości współpracownikami eksperymentatora i mieli udzielać błędnych odpowiedzi w 12 na 16 przeprowadzonych prób.

Wbrew oczekiwaniom Ascha pojawiło się zaskakująco dużo zachowań konformistycznych. 76% osób badanych przyjęło ocenę innych w przynajmniej jednej próbie. Badani z grupy kontrolnej, którzy sami oceniali długość linii, prawie nigdy się nie mylili. Nawet wtedy, gdy badani nie znali pozostałych uczestników eksperymentu, strach przed wejściem w rolę samotnego odszczepieńca był bardzo silny i to on powodował, że ludzie- od czasu do czasu- zachowywali się konformistycznie. Jeden z uczestników tak później wyjaśniał sytuację: „To była grupa. Oni mieli sprecyzowany pogląd, a moje zdanie z nim się nie zgadzało. To może budzić gniew. Mogłem wyjść na wielkiego niedołęgę. Nie miałem ochoty zrobić z siebie głupca. Czułem, że mam całkowitą racje, ale oni mogli pomyśleć, że jestem głupcem.

Rozwiązanie:

Musisz pamiętać i działać zgodnie z tym założeniem, że ludzie których uważasz za niezbędnych w twoim życiu, wcale tacy nie są. Emocjonalne przywiązanie do nich jest tak silne, że wszelka myśl o zmianie środowiska bądź ucieczce od ludzi najbliższych równała by się z końcem wszelkiego życia. Tak oczywiście nie jest. Ludzi, grup przyjaciół, grup wspólnych zainteresowań jest tak wiele, że z pewnością znajdziesz coś nowego.

Przyłączaj się do tej grupy, która będzie miała na ciebie pozytywny wpływrozwinie umysł, nauczy czegoś nowego, itp.

2. Daj przykład samemu sobie.

Jeśli dostatecznie długo czynić będziesz dobre uczynki, prawdopodobnie staniesz się dobrym człowiekiem. Wbrew samemu sobie.

Keep doing good deeds long enough, and you'll probably turn out a good man. In spite of yourself.

Rozwiązanie:

Od tej reguły nie ma wyjątków. Wpływ innych jest tak silny, że prędzej czy później zostaniemy odmienieni. Rozwiązanie to stara sztuczka z małym kotkiemon musi o coś ostrzyć pazury, więc zamiast walczyć z jego naturą, kupujemy mu specjalny pieniek, aby oszczędzić meble. Proste? Zamiast przeciwstawić się zjawisku, kontrolujemy je.

Co ważne, z powyższym efektem konformizmu łączy się tzw. efekt pigmaliona.

Efekt Pigmaliona

Siła naszych oczekiwań w stosunku do innych ludzi jest tak duża, że mogą one wpływać na ich zachowanie. Nazywamy to samospełniającą się przepowiednią: nasze oczekiwania w stosunku do innych decydują często o ich rozwoju.

[...] Dzieci w grupie badanej (czyli te „bardzo inteligentne” ) poprawiły wartość swojego IQ w stosunku do innych średnio o 4 punkty, i to tylko dlatego, że zostały potraktowane jako „inteligentne” . tak więc ten, kto został zaklasyfikowany jako „obiecujący” , robił postępy w porównaniu z innymi, i to obojętnie w jakim przedmiocie. Więcej o efekcie tutaj.

Innym aspektem uzależnienia od obecności konkretnych ludzi wokół ciebie jest chęć innych do sprowadzania nas na drogę czynów niemoralnych. Najczęściej dzieje się to metodą „krok po kroku” . Grupa, która chce cię kontrolować i przetrzebić twoje zasady moralne, będzie cię zmuszać do wykonywania czynów, które w twoich własnych oczach określą cię jako NOWĄ osobę.

Złe czyny wydają nas w ręce złych ludzi.

Krzysztof Kąkolewski

Przykład: Film „Blood Diamond”

Bandy rebeliantów zdobywały nowych żołnierzy do swoich szeregów w następujący sposób: dziesięcioletnim (na oko) dzieciom zawiązywano oczy, dawano do ręki karabin i kazano strzelić. O czym dziecko przekonywało się później, po rozwiązaniu opaski z oczu, strzelało do jakiegoś schwytanego niedawno nieszczęśnika. Był to rytuał inicjacjisiłą własnych czynów dziecko należało już do grupy.

3. Zanim zaczniesz działać, zrozum naturę sytuacji

Nie działaj przeciwko niejczęsto wymaga to zbyt wiele wysiłku. Rzeczywistość się nie zmieni niezależne od tego, co będziesz o niej myśleć.

Tak jest w sprawie różnic budowy mózgu między kobietą a mężczyzną. Bez względu co mówią jacyś patologiczni idioci, TE RÓŻNICE ISTNIEJĄ. Koniecznie przeczytaj książkę „Płeć mózgu”. Ona jest odpowiedzią na wszelkie pytania dotyczące tego tematu

Głupiec odrzuca to co widzi, a nie to co myśli; mędrzec odrzuca to co myśli, a nie to co widzi.

The foolish reject what they see, not what they think; the wise reject what they think, not what they see.

Huang Po

Przeczytaj podstronę o definicjach .

Anne MOIR, David JESSEL: „Płeć mózgu. O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą”

Mężczyźni różnią się od kobiet. Obie płcie są sobie równe jedynie ze względu na wspólną przynależność do tego samego gatunkuHomo sapiens. Utrzymując, że ich skłonności, uzdolnienia czy zachowania są takie same, budujemy społeczeństwo oparte na biologicznym i nauko­wym kłamstwie. Płcie są od siebie odmienne, ponieważ mózgi kobiet i mężczyzn różnią się od siebie. Mózg, narząd najważniej­szy tak dla ludzkich emocji, jak i działań, jest u nich skonstruowany odmiennie. Przetwarza on informacje w różny sposób, co daje w efekcie odmienne postrzeżenia, preferencje i zachowania.

Największe różnice wykryto w tym, co naukowcy nazywają „wyobraźnią przestrzenną”. Jest to zdolność do wizualizowania w wyobraźni przedmiotów, ich kształtu, położenia, rozmieszczenia i proporcjiwszystkie te umie­jętności stanowią podstawę praktycznej zdolności do pra­cy z przedmiotami trójwymiarowymi lub rysunkami. Badacz, który dokonał przeglądu literatury przedmiotu, stwierdził: „Wyższość mężczyzn pod względem wyobraźni przestrzennej nie ulega żadnej wątpliwości.”

Wniosek ten potwierdzają dosłownie setki opracowań naukowych. Typowy test mierzy umiejętność złożenia trójwymiaro­wego urządzenia mechanicznego przez kobiety i przez mężczyzn. Tylko jedna czwarta kobiet umie wykonać to zadanie lepiej niż przeciętny mężczyzna. Na szczycie tej skali zdolności technicznych znajduje się dwa razy tyle mężczyzn co kobiet.

4. Nie uwolnisz się od własnej przeszłości – dbaj o nią, póki jest jeszcze teraźniejszością.

Rzeczy i osoby, z którymi się stykaszbędą miały wpływ na twoje życie, czy tego chcesz, czy nie.

Każdy nawet najdrobniejszy akt dobroci ma sięgające daleko w czas i przestrzeń konsekwencje; wpływa na życie ludzi nieznanych temu, którego szczodra dusza jest źródłem owego dobroczynnego echa. Dobroć udziela się bowiem innym i staje za każdym razem potężniejsza, dzięki czemu zwykła uprzejmość przekształca się po latach w akt bezinteresownego poświęcenia gdzieś daleko. Tak samo dzieje się z każdym złym postępkiem, z każdym dowodem nienawiści i podłym czynem.

- H.R. White, Ten doniosły dzień

5. Ludzie się nie zmieniają

99% ludzi prowadzi grę z innymi i ze sobą samym. Udają kogoś innegodla poprawy własnego wizerunku, dla... zresztą powód jest nieważnyskutek jest taki, że nikt nie traktuje serio autoreklamy drugiego człowieka.

Prawdziwa natura, najbardziej istotne cechy osobowości utrwalają się w wieku (powiedzmy) do 10 lat życia. Wpływ rodziców jest tak silny i przemożny, że tendencje jakie zostały wpojone i wdrukowane w dziecięcy umysł, pozostają niezmienione do końca życia. Mogą być ukrywane, spychane w niepamięć przez trening, samokontrolę, najbliższe otoczenie. Niemniejsą.

W dorosłym życiu cechy mogą być wzmacniane bądź osłabiane, jednak los człowiekajego przyszłość, jest z góry przesądzonyjeśli w kogoś nie zostanie wpojona uczciwośćpozostanie nieuczciwym, a brak złych uczynków z jego strony będzie rzeczą POWIERZCHOWNĄ.

O kształcie psychiki decydują bardzo drobne zdarzeniaza Dorotą Terakowską (autorką książki „Córka czarownic” ) nazywam je „Kamieniami Życia” . W pewnych momentach życia człowieka zdarzają się chwile przełomowe, które sprawiają, że zachodzi PRAWDZIWA zmiana, bądź też utwierdza się wcześniejsza tendencja. Najczęściej jest to całkowite i nieodwołalne zawalenie się dotychczasowego świata: śmierć rodziców, wypadek i bezpośrednia groźba śmierci, usłyszeniem właściwych słów, gdy jesteśmy na nie gotowi w chwili dramatycznego wyrwania z uporządkowanego świata.

Bardzo polecam książkę Córka czarownic Doroty Terakowskiej. Może stać sie ona Twoim Kamieniem Życia.

Przykładów jest w życiu i literaturze mnóstwo: Moje trzy ulubione pochodzą z filmu BraveheartWaleczne serce, Stowarzyszenie Umarłych Poetów i Kontakt.

Argyle: „First, learn to use this (mind), then I'll teach you to use this (sword).
The universe is a pretty big place. It's bigger than anyting anyone has ever dreamed of before. So if it is just us, seems like an awful waste of space.
„And don't you forget that.”

6. Kształt twojego życia zależy od ciebie. Kontroluj swoje nawyki!

Jeśli będziesz żyć w przekonaniu, że nie możesz niczego w sobie zmienić, bądź po prostu nie chce ci się podjąć wysiłku, to prędzej czy później (a raczej prędzej) stanie się to twoim nawykiem myślowymniemożliwym do wykorzenienia.

dr Wayne W. Dyer, Your Erroneous Zones

(Polskie wydanie: „Pokochaj siebie”, chińskie: 鑽出牛角尖)

You have grown up in a culture which has taught you taht you are not responsible for your feelings even though the syllogistic truth is that you always were. You've learned a host of sayings to defend yourself against the fact that you do not control your feelings. Here is a brief list of such utterances that you have used over and over:

„You hurt my feelings.” „I hurt my feelings because of the things I told myself about your reaction to me.”
„You make me feel bad.” „I made myself feel bad.”
„I can't help the way I feel.” „I can help the way I feel, but I've chosen to feel upset.”
I just feel angry, don't ask me to explain it.” I've decided to be angry, because I can usually manipulate others with my anger, since they think I control them.”
„He makes me sick.” „I make myself sick.”
„Heights scare me.” „I scare myself at high places.”
„You are embarassing me.” „I'm embarrassing myself.”
„She really turns me on.” I turn myself on whenever I'm near her.”
„You made a fool of me in public.” I made myself feel foolish by taking your opinions of me more seriously than my own, and believing that others would do the same.”

7. Wszyscy dookoła będą chcieli zahamować twoją zmianę

Aby wybić się ponad innych potrzeba siły. Aczkolwiek wybitność jest ceniona i chwalona, najbliższe otoczenie będzie starało się zniszczyć twój postęp. PRZYCZYNA: nie mogą znieść widoku kogoś, kto nad sobą pracuje i jest od nich inteligentniejszy.

Inaczej mówiącludzie mogą stać się lepsi od innych (zmienia się wtedy ich pozycja w grupie) na dwa sposoby:

Trudniejszy: praca nad sobą

Łatwiejszy: skłonienie innych żeby nie pracowali nad sobą.

W obu przypadkach relatywna pozycja w grupie dla takiej osoby pozostaje niezmieniona lub podwyższa się.

Powiązane mechanizmy:

Musisz pamiętać, że dołączając do jakiejkolwiek grupy ludzi, automatycznie rezygnujesz z części własnych poglądów. Jeśli będziesz wykonywać pracę lepiej niż inni, ludzie dookoła zaczną cię szykanować (podziwiać też).

ROZWIĄZANIE: Zmienić towarzystwo (znowu!) na takie, które da ci siłę i motywację do dalszej pracy.

8. System edukacji w czasach współczesnych i dawniej

Jego celem jest WYPRODUKOWANIE specjalistów, a nie samodzielnie myślących jednostek. Jeśli odrzucić płomienne deklaracje o tym jak ma być, a przyjrzeć się po prostu efektom działania systemu szkolnictwa, łatwo zauważyć, że dzieci nauczane są w sposób niedbały (cecha systemu, a nie poszczególnych nauczycieli). Brak jest skutecznie działających mechanizmów uczenia dzieci logiki, metod zapamiętywania, oraz posługiwania się abstrakcyjnym myśleniem.

Edukacja dzieci ma na celu wykształcenie w nich posłuszeństwa szefom, tudzież konformizmu potrzebnego do wpasowania osoby w tryby machiny społecznej.. Bez względu na puste deklaracje i płomienne mowy, cały system (poza nielicznymi wyjątkami) wzmacnia postawy posłuszeństwa, pracowitości i zarabiania pieniędzy.

PROBLEM: Wiele czynników wymusza na tobie zajęcie się sprawami doraźnyminp. zarabianie pieniędzy. Wszelkie duchowe wartości schodzą na plan drugi, albo i ostatni.

9. Trenuj swój umysł. Jest twoim jedynym narzędziem poznania świata

Glen Doman, How to Multiply your baby's Inteligence?

Glen DomanAmerykanin, pracownik Achievement of Human Potential Institute. W swojej książce pokazał mi wspaniałość ludzkiego umysłu, który odpowiednio uczony, wraz z zaspokajaniem jego potrzeb, jest w stanie osiągnąć wielką sprawność, niezależność, wiele umiejętności. Doman zajmuje się uczeniem małych dzieci.

Oto dwa cytaty dotyczące sukcesu podczas podejmowanych działań:

Wysoka motywacja jest skutkiem sukcesu, zaś niska motywacja jest skutkiem porażki.

i

Wysoka motywacja jest skutkiem sukcesu. A sukces jest skutkiem wysokiej motywacji.

Poniższe odkrycia dotyczące inteligencji małego dziecka, są jednymi z 130 opisanych w książce. Są owocem 42 letniej działalności The Institutes for the Achievement of Human Potential. Mówią one nie tylko o zdolności do uczenia się małych dzieci, ale również dorosłych, jeśli potraktować je jako odniesienie do refleksji. Ja pracując jako nauczyciel, odnoszę te odkrycia do samego siebie i do studentów.

Oto niektóre z nich:

 • Wzrost mózgu i rozwój mózgu są procesami dynamicznymi i stale zmiennymi.
 • Inteligencja człowieka jest produktem dwóch czynników:naszego przeogromnego ludzkiego potencjału i środowiska, w którym wzrastamy.
 • Nasz indywidualny potencjał genetyczny nie jest limitowany potencjałem genowym naszych rodziców lub dziadków.
 • Nasz indywidualny potencjał genowy jest potencjałem rasy ludzkiej.
 • Duże różnice w inteligencji między ludźmi są rezultatem dużych różnic w środowisku, w którym wzrastaliśmy.
 • Niska inteligencja jest PRODUKTEM środowiska.
 • To ŚRODOWISKO ignorancji stwarza ignorancję. Nie ma czegoś takiego, jak genotyp ignorancji.
 • To ŚRODOWISKO wiedzy stwarza wiedzę.
 • Wysoka inteligencja jest produktem środowiska.
 • FAKTY są bazą, na której budowana jest inteligencja.

  Wymogi powstania inteligencji

 • Pierwszym wymogiem powstania inteligencji jest zdolność do PRZYJMOWANIA FAKTÓW.
 • Drugim wymogiem powstania inteligencji jest zdolność PRZECHOWYWANIA faktów.
 • Trzecim wymogiem powstania inteligencji jest PRZYPOMINANIE zachowanych faktów, jako użytecznej wiedzy.
 • Czwartym wymogiem powstania inteligencji jest zdolność do zastosowania faktów i wiedzy w udanym ROZWIĽZYWANIU PROBLEMÓW o zwiększającej się ważności.
 • Piątym wymogiem powstania inteligencji jest zdolność DOSTOSOWANIA i OPEROWANIA na zbiorze faktów i wiedzą dla odkrywania PRAW, które rządzą faktami.
 • Dzieci

  • Małe dzieci mają pasję do uczenia się.
  • Małe dzieci raczej będą uczyły się niż jadły.
  • Małe dzieci chcą się uczyć o wszystkim i chcą się uczyć od zaraz.
  • Dzieci o wiele bardziej chcą uczyć się niż grać w gry.
  • Wszystkie gry wymyślone zostały przez dorosłych, którzy chcieli się pozbyć dzieci.
  • Wszystkie zabawki wymyślone zostały przez dorosłych, którzy chcieli się pozbyć dzieci.
  • Dorośli (nawet ci, którzy kochają dzieci) są krańcowo aroganccy w przekonaniu, że dorośli ludzie pod każdym względem przewyższają dzieci.
  • Dorośli są przekonani, że małe dzieci są stworzonkami kochającymi przyjemności, które przedkładają proste gry i zabawy nad wszystkie inne rzeczy.
  • Mając do dyspozycji jakikolwiek wybór, dzieci zawsze wybiorą temat o największej komplikacji, jaką mogą ogarnąć.
  • Czego dziecko chce poza wszystkim, to dorosłego, który zwraca na nie uwagę.
  • Dzieci rodzą się z przekonaniem, że uczenie się jest umiejętnością niezbędną do przetrwania.
  • Małe dzieci chcą być dorosłe JUŻ TERAZ.
  • Łatwiej jest nauczyć dziecko jednoroczne czytać niż dziecko siedmioletnie.
  • Małe dzieci uczą się CAŁEGO języka obcego pomiędzy urodzeniem a 36 miesiącem.
  • Małe dzieci używają takie samej metody poznawczej jak naukowcy.
  • Wysoka ciekawość charakteryzuje zarówno wszystkich prawdziwych naukowców, oraz małe dzieci.
  • „Uczenie się” nie jest synonimem „uczenia się w szkole” .
  • Dzieci są wspaniałymi uczniami. Są ograniczone wyłącznie tym, ile materiału muszą się nauczyć i jak jest on prezentowany.
  • Jest łatwo wychować z małego dziecka geniusza przed szóstym rokiem życia.
  • Jest niezwykle trudno wychować z małego dziecka geniusza po szóstym roku życia.
  • Pierwsze sześć lat życia jest skarbem nie do zmierzenia.

  Mózg

  • Mózg jest jedynym pojemnikiem, który ma tą własność, że im więcej doń włożymy, tym więcej będzie w stanie przechować.
  • Jeśli poprawiasz jedną funkcję mózgu, poprawiasz wszystkie funkcje mózgu, do jakiegoś stopnia.
  • Inteligencja jest skutkiem myślenia.
  • Człowiek jest inteligentny, ponieważ używa mózgu.
  • Mózgi naszych dzieci wzrastają w takim stopniu, w jakim my dajemy im możliwości wzrastania.
  • Nasze dzieci są w takim stopniu inteligentne, w jakim my dajemy im możliwości do bycia inteligentnymi.
  • Matki

  • Matkowanie, a nie żadna inna, jest najstarszą profesją świata.
  • Matki nie są dla dzieci problemem, one są rozwiązaniem.
  • Matki są najlepszymi nauczycielami.
  • Niektóre matki są leniwe, samolubne, lub zwariowane.
  • Brane jako grupa, matek leniwych, samolubnych, lub zwariowanych jest mniej niż leniwych, samolubnych, lub zwariowanych lekarzy, prawników, wodzów Indiańskich, piekarzy, sprzedawców, czy przedstawicieli jakiegokolwiek innego zawodu.
  • Geniusze: nie za dużo, lecz za mało.

  • Wiele mitów, które zniesławiały geniuszy ma ze sobą jedną cechę wspólnążaden z nich nie był stworzony przez geniusza.
  • Musimy postawić pytanie: kto ma kłopoty, geniusze, czy głupcy?
  • Mit, że istnieje cienka linia pomiędzy geniuszem a szaleńcem ... jest mitem.
  • Jest prawdą, że geniusze (jak wszyscy z nas) są sfrustrowanii możemy za to podziękować Bogu.
  • Możesz zmierzyć geniusza nie po stopniu frustracji, lecz po wielkości problemu, w stosunku do którego odczuwa frustrację.
  • Geniusze nie kończą w rynsztoku, kończą robiąc świat lepszym.
  • Geniusz roztrzepany, nieopatrzny, partaczący, nieefektywny, o którym wszyscy mówią, nie jest geniuszem, jest błędem w pomiarze.

  Prawdziwi geniusze są najzdrowszymi, najprzyjaźniejszymi, najbardziej umiejętnymi, najbardziej efektywnymi ludźmiw okolicy. Oto dlaczego wiemy, że są geniuszami.

  • Wyobrażenie „Zły geniusz” jest sprzecznością w samym pojęciu.
  • To dobrze -nie źle- być geniuszem.
  • Świat nie ma zbyt dużo geniuszy, lecz zbyt mało.

  W każdym z nas jest małe dziecko.

  Może powstać pytanie: jeśli tak wspaniale Doman to widzi, to dlaczego wyniki wzrostu poszczególnych ludzi wokoło są rzec by można mierne?

  Odpowiedź, jedna z ogólnych może być taka: Czym innym jest potencjał, a czym innym sposób jego wykorzystania. To co można osiągnąć można zrealizować w np. 15% i nadal potencjał może wynosić 100%. I tym 100% potencjałem możemy być zachwyceni, natomiast możemy stykać się z 15% realizacji. Tutaj pojawia się motywacja, siła do podjęcia zdania.

  Cytaty z tej książki zostały skopiowane ze strony Andrzeja Kluzy ak@pancake.sggw.waw.pl

Książki do przeczytania

Wayne W. Dyer: Your Erroneous ZonesPolskie wydanie: „Pokochaj siebie” BRAIN SEX: The real difference between men and women by Anne Moir, Ph.D. and David Jessel.

„Nie odkryjesz nowych oceanów jeśli nie masz odwagi stracić z oczu bezpieczny brzeg.”

„Man cannot discover new oceans unless he has the courage to loose sights of the shore.”

A. Gilde

Mogą wszysstko, ponieważ myślą, że mogą wszystko.

They Can do all because they think they can. 他們能做到一切, 因為他們認為自己是能做到的。

Wergiliusz (Virgil)

The way to become a good ping pong player is to play ping pong. The way to become a creative thinker is to spend time thinking creatively.

Anonimowe

Good judgement comes from experience...experience comes from poor judgement.

Anonimowe

A well adjusted person is one who makes the same mistake twice without getting nervous.

Anonymous

Cytaty w tym temacie

Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.

Mark Twain · Karta sentencji

Prawdziwe badanie świata nie polega na poszukiwaniu nowych lądów, ale na patrzeniu w nowy sposób.

The real voyage of discovery consists of not in seeking new landscapes but in having new eyes.

真正的發現之旅不在於找尋新的景點,而在於獲得新的眼界。

Marcel Proust · Karta sentencji

Unikaj przyjaciół, którzy nie są tacy jak ty.

無友不如己者

Konfucjusz Confucius (Kongzi 孔子) · Karta sentencji

Złe czyny wydają nas w ręce złych ludzi.

Evil deeds put us into hands of evil people.

Krzysztof Kąkolewski · Karta sentencji

Geniusz rozpoczyna wielkie dzieła; praca i wysiłek zakańczają je.

Genius begins great works; labor alone finishes them.

Joseph Joubert · Karta sentencji

Words are very much like lizards; they change color according to position.

單子像變色的蜥蜴,它們隨著在句中位置的不同,而改換顏色

(Bez rodowodu) · Karta sentencji

Cytaty powiązane przez tagi

Ten temat został skojarzony z kilkoma tagami, którymi posortowane są sentencje i aforyzmy w repozytorium Gavagai.pl. Możesz kliknąć na poszczególne tagi poniżej, albo na czerwony przycisk, który zaprowadzi cię do listy sentencji, które są otagowane przynajmniej jednym z poniższych tagów:

Zobacz sentencje z  przypisanymi tagami:

ZOBACZ

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)